6th February 2016 Atis 0Comment
Žigulis Misas krastā
Žigulis Misas krastā
  • 17.5 km, 1 diena (nakšņošana iespējama pļavā pie Ozolnieku dīķiem)
  • Misa, Iecava (no Misas Iecavā pa labi!)
  • Žigulis, Napoleona laiku nocietinājumi – Silgraužu un Bluķu skanstis, Ozolnieku dīķu labirints, Misas krastu apbūve
  • Ko tālāk? Maršruts #1.3 (Jelgava) vai #1.4 (“Iecavkrasti” Ozolniekos)
Laivu maršruta karte: Misa: Dalbe - Ozolnieki
Laivu maršruta karte: Misa: Dalbe – Ozolnieki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *